Färgbältesgrader inom TKD

Den koreanska kampsporten Taekwondo är svår att bemästra fullt ut, och det kräver många års intensiv träning innan man blir riktigt bra. Precis som inom många andra kampsporter tränar man med olika färgbältesgrader för att skilja utövarna åt. Färgbältesgrader inom Taekwondo sträcker sig från det helvita bältet för nybörjare till de tio graderna av svart bälte. Det första bältet man får kallas 10 gup och är alltså vitt. Sedan följer det gula bältet 9 gup och det gula bältet med ett grönt vertikalt streck som heter 8 gup. Denna skala för färgbältesgrader går sedan ner till 1 gup, då bältet har en röd färg med tre svarta vertikala streck. För att nå denna nivå krävs som sagt väldigt mycket träning och talang, och det är långt ifrån alla som lyckas ta sig ända dit. Det är dock inte slut med färgbältesgrader bara för att man nått det röda bältet med svarta streck..

Färgbältesgrader och hur man stiger i rankingen i Taekwondo

Färgbältesgrader – den svarta skalan

När man har arbetat sig inom alla färgbältesgrader från 10 gup till 1 gup så får man ett svart bälte. Den första graden är svart bälte med 1 dan och sedan gäller det att arbeta sig ända upp till svart bälte med 10 dan. Det bör dock sägas att i princip ingen lyckas nå 10 dan, vilket innebär att man är Grandmaster. Det finns endast ett fåtal personer som lyckats med detta under de senaste årtiondena. Även nionde graden är mycket svår att nå, och endast till för de som håller på med sporten i många många år.

Färgbältesgrader är ett sätt att knyta an till en urgammal asiatisk tradition inom kampsport, och systemet med dan används inom en mängd olika sporter, bland annat karate. Om du är intresserad av att börja jobba dig upp genom rankingsystemet så är det bara att kontakta din lokala klubb. Det finns över 150 Taekwondoklubbar i Sverige, varav de flesta ligger i Stockholm och Göteborg.